Detalji projekta

Dizajn ambalaže. Začini

  • Klient: RIMA
  • Zadatak: Koncept, Dizajn i implementacija